Privacybeleid

Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve, e-mailadres: info@maarleveldhoeve.nl
d. Website: de website onder www.maarleveldhoeve.nl

Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.

2.3. Daarnaast kan Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen metDierenpension De Vos van Maarleveldhoeve.

Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden

4.1. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:

Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve

Traandijk 55

7381 AP Klarenbeek (gem. Apeldoorn)

Info@maarleveldhoeve.nl

6.3. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@maarleveldhoeve.nl

Bewaartermijn

7.1. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

8.1. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

Google Analytics

11.1 Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Dierenpension De Vos van Maarleveldhoeve deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

Contact opnemen

Of bel nu 055 - 506 17 75 om een plek te reserveren!

Ervaringen met Dierenpension de Vos van Maarleveldhoeve

Wat zeggen de baasjes over ons pension:

Onze tatrareuen Borzhou en Bayghor komen al sinds hun puppyperiode bij Nicole. Elke keer worden ze weer hartelijk begroet door Nicole, en staan ze te dringen om weer naar hun hokken te lopen. Als we de parkeerplaats oprijden, worden onze honden altijd weer enthousiast; vakantie ook voor hen! Voor ons als baasjes ook een fijn gezicht dat het ze zo bevalt, want dat geeft ons ook een gerust gevoel! Nicole neemt tijd en aandacht voor hond en baas, en de verzorging is er prima! We blijven daar zeker komen.

Review 3

- Vivette en Tom

Hallo ik ben Hunter, een kater van 7 jaar. Mijn vakantie mag ik altijd hier doorbrengen en daar ben ik heel blij om! Heerlijk luieren in het zonnetje in het buitenverblijf of verkoeling zoeken binnen. De verblijven zijn ruim en schoon. Altijd schone bak, heerlijk eten en kattenmelk en ik krijg volop aandacht! Mijn baasje zegt terecht dat het personeel kundig en vriendelijk is. En vind het fijn dat er transparant gewerkt wordt. Zowel mijn baasje als ik hebben zeer goede ervaringen!

Review 2

- Hunter

Al ruim 5 jaar komt onze hond Jairo vrijwel wekelijks in het pension van Nicole. De mogelijkheid tot dagopvang was voor ons destijds een belangrijke overweging voor de keuze van dit pension. Daarnaast hadden wij direct een goed gevoel bij Nicole. Dat gevoel bleek helemaal juist te zijn. Nicole hebben wij in de loop van de jaren leren kennen als iemand met een groot hart voor dieren. Het belang van het dier staat bij haar altijd bovenaan. Onze Jairo komt graag in het pension en is altijd blij als hij weer ‘mag’. Sinds een jaar of 3 hebben wij ook katten. Tijdens onze vakantie verblijven al onze huisdieren in het pension. Op vakantie gaan is al leuk, maar voelt nog fijner als je weet dat je huisdieren in vertrouwde handen zijn.

Review 1

- Jairo

Door de extreme drukte kunnen we tot nader order geen nieuwe klanten meer aannemen. Bovendien zijn wij volledig VOLGEBOEKT van 15 juli tot en met 13 augustus voor honden en van 23 juli tot en met 8 augustus voor katten.